Voerman Museum

Address

Achterstraat 46-48
8051 GC Hattem
Bezoek website
www.voermanmuseumhattem.nl

Social media

Museum voor archeologie, historie en beeldende kunst

Het Voerman Museum is ondergebracht in een sfeervolle en historische behuizing in twee met elkaar verbonden herenhuizen, elk met een eigen karakter.

Het museum is opgedeeld in de drie kerncollecties: archeologie, historie en beeldende kunst. Archeologie bevindt zich in de kelder met als bijzonder element de gewelven. Archeologische vondsten en uitbeeldingen van de vroegste geschiedenis van Hattem worden getoond met onder meer recent opgegraven Klokbekers.

Op de begane grond bevindt zich de collectie historie met onder meer een speciale Daendelszaal, en de zaal Zicht op Hattem over de geschiedenis van Hattem met werk van Peeter Snayers (1592-1667) 'aanvalsregiment voor de stad Hattem'. Dit schilderij verbeeldt de belegering van Hattem in 1629. Op de voorgrond staan de Spaanse troepen onder bevel van graaf Salazar. Op de achtergrond de stad, met de Grote Kerk en de burcht 'De Dikke Tinne'.

De Hoenwaardzaal bestaat uit informatie over de Hattemse Uiterwaarden, die in 1401 door Hertog Willem van Gelre aan de stad Hattem werken geschonken, de ‘Hoenwaard’ of ‘Homoet’. Bewoners die binnen de stadmuren woonden mochten daar hun vee weiden, het aantal werd door de schepen en de burgerij vastgesteld, daarna gebrandmerkt en vervolgens ingeschaard. ’s Winters werd het vee binnen de muren gehouden; in het voorjaar werd het vee naar deze uiterwaarden gedreven en werden de straten en de stallen schoongemaakt.

Op de bovenverdiepingen van de twee panden bevindt zich de beeldende kunst. Het museum bezit een unieke collectie beeldende kunst: schilderijen, aquarellen, tekeningen en litho's van Jan Voerman Sr. en Jan Voerman Jr. Van Voerman Sr. de IJssellandschapen met hoge luchten, koeien, paarden en het silhouet van Hattem. Voerman Jr. is bekend van zijn illustraties voor de Verkade boeken, maar schilderde ook zeer verdienstelijk. Naast de Voermancollectie zijn er schilderijen van Jo Koster, die van 1910 tot 1924 in Hattem woonde en werkte, en Chris ten Bruggen Kate.

Op de bovenverdieping bevindt zich tevens de ruimte met wisseltentoonstellingen. Tot en met 10 mei 2015 is daar het werk te zien van Edith Meijering. Vanaf 25 mei (2e pinksterdag) is er werk te zien van Pauline Luijben.

In elke ruimte van het museum is schriftelijke informatie beschikbaar over de daar aanwezige objecten. Voorts is het mogelijk na afspraak een rondleiding te verkrijgen door een medewerker van het museum.

laden kaart...
rabobank    triada